Telemarketing

Telemarketing należy do narzędzi, wykorzystywanych w ramach działań marketingu bezpośredniego, stąd też w kontakcie ze stałym lub potencjalnym klientem stosuje się komunikację telefoniczną. W tym celu firmy korzystają ze specjalnie przygotowanych linii telefonicznych, które obsługiwane są przez wyszkolonych pod tym względem pracowników.

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje linii telefonicznych in-bound i out-bound. Pierwsza określa telemarketing bierny, który skupia się wyłącznie na odbieraniu telefonów od klientów. Najczęściej takie infolinie posiadają banki i instytucje finansowe, a także operatorzy sieci komórkowych i telewizyjnych. Dzięki nim klient ma łatwiejszy dostęp do pomocy w obsłudze systemu bądź urządzenia, sprawiającego problemy. Poza tym bierne linie telefoniczne służą do składania zamówień. Na szeroką skalę wykorzystywane są przez lokale gastronomiczne i w teleshoppingu. Natomiast aktywne linie telefoniczne (out-bound) uruchamiane są głównie do sprzedaży usług i produktów lub badania zainteresowania i popytu pod tym względem. Oba sposoby mają wady i zalety, ale na pewno pozwalają na szybsze skontaktowanie się klienta z usługodawcą, i na odwrót.

Wiele firm podejmuje się realizacji kampanii telemarketingowych. Niektóre z nich zlecają to zadanie specjalnym Call Center, inwestując tym samy w telemarketing outsourcing. Inne przedsiębiorstwa stawiają na stałe, wewnętrzne działania telemarketingowe. Niezależnie od preferowanej opcji telemarketing wykorzystywany jest w różnych sektorach gospodarki.

Możesz być zainteresowany również:

Nasze bazy cyklicznie zamawia:

Masz pytania? Napisz do nas!