Badanie koniunktury gospodarczej

Badanie koniunktury gospodarczej należy rozumieć jako analizę zmian, które występują w obrębie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa. Wpływ na nie mają jednocześnie wahania wskaźników ekonomicznych, takich jak zatrudnienie, popyt, podaż, przeprowadzone w ostatnim czasie inwestycje, wskaźnik bezrobocia czy PKB.

Najbardziej znanymi metodami badania koniunktury gospodarczej są badania ankietowe (metodą testu), które dają poszerzony obraz pełnego sektora przedsiębiorstw i jego działów, oraz statystyka ilościowa.

Badanie koniunktury gospodarczej jest istotne z punktu widzenia zainteresowanego przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala ono określić odpowiedni kierunek rozwoju i inwestycji, jakie należy poczynić w najbliższym czasie, a także jakie działania w niedalekiej przyszłości będą dla firmy najbardziej wskazane. Ponadto da odpowiedź na pytanie o udziały w rynku, a także jak funkcjonują pracownicy w korporacji.

Możesz być zainteresowany również:

Nasze bazy cyklicznie zamawia:

Masz pytania? Napisz do nas!