Badania i analityka

Wykonywanie profesjonalnych analiz i badań jest podstawą wszelkich działań marketingowych. Skuteczne zdobywanie danych o klientach i innych przedsiębiorstwach, a także przewidywanie zmian gospodarczych służy firmom w sprawnym osiąganiu oczekiwanych wyników. Im więcej wiemy o procesach zachodzących na rynku i w naszej branży, tym lepiej możemy dopasować swój przekaz do preferencji klientów.

Głównym celem prowadzenia badań i analiz marketingowych jest uzyskanie jak największej ilości informacji o aktualnym stanie rynku. Stosunek popytu do podaży, pojawiające się preferencje konsumentów, a także działania konkurencji można zaobserwować właśnie dzięki sporządzonym przez specjalistów zestawieniom. Od tego między innymi zależy funkcjonowanie sprzedaży i dystrybucji firmy. W celu zdobycia niezbędnych wiadomości do dalszych działań marketingowych najczęściej wykorzystuje się: wywiad gospodarczy i środowiskowy. Monitorowanie gospodarki i w związku z tym zachowania potencjalnych klientów to klucz do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa. Wnikliwe ekonomiczne analizy i społeczne obserwacje, wywiady są ich źródłem.

Rozwój technologii informatycznych przyczynił się do usprawnienia pracy w badaniach marketingowych. Dzięki temu wiele informacji dostarczają nam popularne obecnie ankiety internetowe. Jest to jednak tylko jedna z nowoczesnych możliwości dotarcia do respondenta. Takie badania powinny przebiegać cyklicznie, ponieważ w utrzymaniu kluczowej pozycji na rynku istotną rolę pełni kontrola stosowanych narzędzi marketingowych.

Realizowane projekty badawcze wykorzystywane są do budowania strategii całej kampanii reklamowej, czyli do kreowania pozytywnego wizerunku marki, produktu czy usługi. Dostępne metody badawcze i sposoby analizowania danych pozwalają znaleźć odpowiedzi na większość pytań dotyczących rynku. Dzięki temu łatwiej przygotować ofertę z uwzględnieniem określonych oczekiwań, która będzie trafiała w zmieniające się potrzeby klientów.

Dostępna Oferta

Analiza i badanie działań promocyjnych

Read More

Analiza i badanie rynku

Read More

Analiza konkurencji

Read More

Analiza kosztów i badanie cen

Read More

Badania CATI

Read More

Badania CAWI

Read More

Badania działalności produkcyjnej

Read More

Badania ewaluacyjne

Read More

Badania konsumentów

Read More

Badania produktów

Read More

Badania rynku

Read More

Badanie kanałów dystrybucji

Read More

Badanie koniunktury gospodarczej

Read More

Badanie satysfakcji klienta

Read More

Optymalizacja sprzedażowa

Read More

Możesz być zainteresowany również:

Aktualności

Nasze bazy cyklicznie zamawia:

Masz pytania? Napisz do nas!