Badania ewaluacyjne

Badania ewaluacyjne pomagają ocenić czy prowadzony program, projekt czy strategia funkcjonują poprawnie, w oparciu o pewne ściśle określone kryteria. Ocena ta jest klarowna na wszystkich szczeblach, od momentu projektowania, poprzez konkretyzację działań, aż do osiągnięcia efektów końcowych. Analiza ewaluacyjna jest na tyle potrzebna i niezbędna, iż w fazie realizacji w przypadku ewentualnych problemów, można nanieść poprawki i usprawnić działania.

Ponadto, badania ewaluacyjne pozwalają Twojej firmie oszacować czy prowadzone działania były realizowane zgodnie z przyjętymi zasadami. Czy przyniosły określony cel? Czy dotarły do wcześniej zamierzonej grupy osób i czy są one zadowolone z dostarczonego produktu?

Ewaluacja prowadzona przez niezależny zespół wykonawców, niesie ze sobą korzyści w postaci pełnego obiektywizmu i profesjonalizmu w zakresie analizy i interpretacji danych, a także niezależność w definiowaniu opinii i stanowisk.

Możesz być zainteresowany również:

Nasze bazy cyklicznie zamawia:

Masz pytania? Napisz do nas!