Badania CAWI

W dobie, kiedy niemal każdy ma łatwy dostęp do Internetu, coraz pochlebniejsze opinie zyskuje CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview), jedna z najprężniej rozwijających się metod ilościowego zbierania informacji w badaniach rynku i opinii publicznej.

Polega ona na przeprowadzaniu w formie elektronicznej, za pośrednictwem e-maila lub strony internetowej, wywiadu (głównie w formie ankiety), do którego respondent ma łatwy dostęp i w każdej dowolnej chwili może udzielić odpowiedzi na pytania. Ogromną zaletą są niskie koszta stosowania tej metody, ponieważ nie ma konieczności zatrudniania dodatkowego ankietera, który przeprowadzi badanie. Odpowiedzi udzielone przez respondenta są automatycznie zapisywane na serwerze, a następnie przechowywane w bazie danych. Jak niemal w każdym biznesie, liczy się szybkość działania, a metoda CAWI gwarantuje błyskawiczną analizę zebranych materiałów. Przeprowadzenie badania za pomocą CAWI zapewnia także anonimowość, co przeważnie skłania do udzielania bardziej szczerych i wyczerpujących odpowiedzi.

Technika CAWI skierowana jest do dużych grup respondentów, a firma Blendberg jest gotowa dotrzeć do nich, szybko konstruując i przeprowadzając badanie.

Możesz być zainteresowany również:

Nasze bazy cyklicznie zamawia:

Masz pytania? Napisz do nas!