Badania CATI

Wspomagany wywiad telefoniczny, czyli metoda CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) tylko na pozór wydaje się archaicznym wynalazkiem ubiegłego wieku. W dalszym ciągu jest to jedna z bardziej efektywnych form ilościowego zbierania informacji.

Istotą tego badania jest przygotowanie kwestionariusza pytań widocznego na monitorze, które specjalnie przeszkolony ankieter zadaje swoim respondentom w rozmowie telefonicznej, po czym każdą z odpowiedzi zapisuje się w skrypcie. Dużą zaletą tej techniki jest szybkość, ponieważ raporty z wynikami uaktualniane są na bieżąco. W przypadku problemów z udzieleniem odpowiedzi na nie do końca jasne pytania, ankieter w każdej chwili może je doprecyzować tak, aby wszelkie wątpliwości zniknęły. Udzielający odpowiedzi nie ma przymusu odpowiadania w chwili, kiedy dostaje telefon. Istnieje możliwość umówienia się na rozmowę w terminie dogodnym dla respondenta. Prawdopodobieństwo udzielenia odpowiedzi na pytania ankietera jest wtedy większe niż w przypadku metody CAWI, gdzie respondent z wielu przyczyn może celowo nie chcieć brać udziału w zaproponowanym badaniu.

Ta forma badania wciąż generuje mniejsze koszta, aniżeli zwykłe badania terenowe bądź drukowanie ankiet papierowych. Już na początku znikają zatem wszelkie bariery geograficzne w dotarciu do klienta.

Możesz być zainteresowany również:

Nasze bazy cyklicznie zamawia:

Masz pytania? Napisz do nas!