Analiza kosztów i badanie cen

Trafne ustalenie ceny produktu “pod konsumenta” to jedna z kluczowych decyzji, jaką firma podejmuje przed wypuszczeniem towaru na rynek. Wpływać ona będzie na pewne czynniki kulturowe oraz psychospołeczne, jak choćby zaufanie do danej marki, symbol jej nowości i jakości oraz prestiż, jakim konsument będzie kierował się przy ostatecznym wyborze.

Niezwykle istotna z punktu widzenia firmy jest zatem szczegółowa analiza kosztów oraz badanie cen, które pozwolą określić politykę finansową przedsiębiorstwa w najbliższym czasie, a także ocenić strukturę kosztów firmy tak, aby w niedalekiej przyszłości doprowadzić do jej lepszego zagospodarowania poprzez zredukowanie poniesionych wydatków.

Odpowiednie przeprowadzenie tych czynności da odpowiedź na kilka fundamentalnych pytań w kwestii zdefiniowania potencjału rynku na dany produkt, ustalenia potencjalnej sprzedaży i prognozy wielkości zbytu danego dobra. Ponadto pozwoli porównać ceny stosowane aktualnie przez konkurencję.

Możesz być zainteresowany również:

Nasze bazy cyklicznie zamawia:

Masz pytania? Napisz do nas!