Analiza konkurencji

Żadne liczące się przedsiębiorstwo działające na rynku (bądź takie, które do takiego aspiruje) nie może liczyć na osiągnięcie pełnego sukcesu, bez zrobienia uprzednio rzetelnej analizy konkurencji, pozwalającej zapoznać się jakimi środkami dysponują rynkowi rywale. Jest to zabieg, który, bynajmniej, nie powinien odbywać się jednorazowo, a cyklicznie, w celu aktualizacji zebranych wcześniej materiałów.

Dostępnych jest kilka metod analizy konkurencji – od materiałów łatwo dostępnych, tj.artykułów prasowych, informacji pochodzących z internetu, po dane analityczne z treści komunikatów bądź danych sprzedażowych.

Istnieje wiele płaszczyzn badania konkurencji – charakterystyka produktów i usług wypuszczanych na rynek przez konkurencję, do jakich klientów docierają i jaka jest ich główna grupa docelowa, gdzie należy upatrywać silnych, a gdzie słabych stron w ich działaniu.

Istotą robienia analizy konkurencji poza wymienionymi wcześniej, jest znalezienie tak zwanej przewagi konkurencyjnej, która pozwoli Twojej firmie wyróżnić się na tle pozostałych i spowoduje, że konsument to właśnie Twój produkt uzna za najbardziej interesujący.

Warto zatem na podstawie analizy konkurencji budować własną strategię działania, a jej baczna obserwacja poskutkuje jeszcze lepszymi wynikami na rynku i zmniejszy ryzyko niepowodzenia.

Możesz być zainteresowany również:

Nasze bazy cyklicznie zamawia:

Masz pytania? Napisz do nas!