Aktualizacja i rozbudowa baz danych

Posiadanie bazy danych jest konieczne do funkcjonowania firmy (sklepu detalicznego, e-commmerce etc.). Jednak często jej jakość pozostawia wiele do życzenia i niekiedy odbija się echem w postaci niskiego zainteresowania od strony klientów.

Jednak odpowiednio skonstruowana baza danych z pewnością usprawni działanie firmy jednocześnie ułatwiając pracę. Ważnym jest, aby była ona uporządkowana i aktualna, a także na bieżąco rozbudowywana. Bazy zawierają zazwyczaj istotne z punktu widzenia firmy informacje, zatem kluczem do sukcesu jest to, aby były one poprawnie zapisane.

Blendberg zajmuje się sprawdzaniem poprawności danych poprzez:

  • przeglądanie sieci,
  • porównywaniem bazy klienta z własnymi bazami referencyjnymi,
  • wykonywaniem telefonów do odpowiednich podmiotów w celu sprawdzenia poprawności danych (tzw. metoda CATI).

Uzupełniamy brakujące dane w rekordach bazy danych, np. numery telefonów, nazwy ulic, miast. Wzbogacamy i weryfikujemy bazy każdego typu, np. bazy danych klientów, bazy danych b2b etc. Wykonujemy m.in. następujące działania:

  • korygujemy poprawność linków,
  • sprawdzamy aktywność adresów mailowych,
  • weryfikujemy poprawność kodów pocztowych.

Cechujemy się profesjonalnym i indywidualnym podejściem do każdego Klienta. Kładziemy nacisk na jakość, nie ilość. Prowadzimy politykę konkretnych i skutecznych rozwiązań, dzięki czemu nasze usługi spełniają najwyższe standardy.

Aktualizacja i Rozbudowa Baz Danych (czy też weryfikacja i wzbogacanie bazy danych) są usługami komplementarnymi.

Możesz być zainteresowany również:

Nasze bazy cyklicznie zamawia:

Masz pytania? Napisz do nas!