Wzbogacanie bazy danych

Może się zdarzyć, że posiadane przez firmę dane w bazie są niepełne lub jest ich zbyt mało, aby mogła być ona z powodzeniem wykorzystana. W takim wypadku dobrym rozwiązaniem jest wzbogacenie i rozbudowa bazy danych o nowe rekordy informacji o klientach.

Wykonujemy dokładną analizę danych znajdujących się w przekazanej nam bazie, by następnie zacząć uzupełniać jej rekordy o bardziej szczegółowe informacje dotyczące klientów firmy. Każdą wprowadzoną zmianę dokumentujemy i zapisujemy w raporcie, który następnie jest przekazywany zleceniodawcom.

Możesz być zainteresowany również:

Nasze bazy cyklicznie zamawia:

Masz pytania? Napisz do nas!