Rozdział rekordów

Nieporządek w bazie danych znacząco utrudnia z nią pracę. Wiele informacji w jednym rekordzie czy zduplikowane dane to tylko niektóre z czynników, które mogą wpłynąć na wydajność działania z bazą.

Przeglądamy bazę danych w poszukiwaniu zbyt rozbudowanych rekordów oraz zbyt dużej ilości informacji umieszczonych w jednej komórce. Rozdzielamy je na mniejsze, umieszczając dane w odpowiednich kolumnach. Dokładnie porządkujemy wszystkie rekordy, co polega na wyodrębnieniu istotnych danych do innych komórek, jednocześnie pozbywając się zbędnych duplikatów. Wszystkie wprowadzone zmiany szczegółowo opisujemy w raporcie, który jest dostarczany do klienta po zakończeniu całego procesu.

Możesz być zainteresowany również:

Nasze bazy cyklicznie zamawia:

Masz pytania? Napisz do nas!