Edycja i formatowanie baz danych

Często po utworzeniu bazy danych okazuje się, że jest ona niewłaściwie sformatowana i panuje w niej nieporządek. Jeżeli Twoja baza danych boryka się z problemami jak te wymienione powyżej, warto zainteresować się jej edycją i formatowaniem.

Bazy danych bardzo często są jednymi z kluczowych elementów firmy. Jeśli jednak są zbudowane z niepoprawnych rekordów i mają nieodpowiednie formatowanie to praca z nimi nie tylko jest nieprzyjemna i długa, ale także powoduje spadek wydajności działania firmy. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że niekiedy do baz danych mogą mieć dostęp klienci i osoby trzecie więc będą one częścią wizytówki firmy i warto zadbać aby były one wykonane profesjonalnie.

W swoich działaniach zachowujemy konsekwencję, dzięki czemu baza danych zyskuje na jedności i spójności a dane w rekordach są odpowiednio uporządkowane. Blendberg szybko i skutecznie edytuje bazy danych każdego rodzaju i wielkości. W ramach oferty m.in.:

  • rozdzielamy złożone rekordy, które są wynikiem niepoprawnego pobierania danych z sieci, poprawiamy błędne wpisy wg. wytycznych dostarczonych przez klienta,
  • sprowadzamy wszystkie dane (w kolumnach, wierszach, częściach arkusza) do jednego spójnego formatu.

Nie pozostajemy zamknięci na zlecenie, wręcz przeciwnie, jeżeli zlecona baza danych będzie wykorzystywana przez osoby trzecie, np. programistów, wtedy kontaktujemy się z takimi podmiotami w celu ustalenia odpowiedniego, jednolitego formatu danych.

Możesz być zainteresowany również:

Nasze bazy cyklicznie zamawia:

Masz pytania? Napisz do nas!