Baza Firm Węgierskich

Bazy aktualizowane są co tydzień / gwarancja aktualnych danych.

Bazy dostępne od razu od przyjęcia zamówienia.

Baza Danych Firm z Polski, Europy oraz Ameryki Północnej, Południowej oraz Afryki.

Baza danych węgierskich firm zawiera:

  • nazwa firmy
  • podział firm według branż
  • adresy e-mail
  • numery telefonów
  • nazwy ulic
  • nazwy miast
  • współrzędne geograficzne
  • linki do facebook’a
  • podział administracyjny
  • nazwa miejscowości

Opinie Klientów:

O Bazie danych firm węgierskich:

W ostatnich latach widoczna jest znaczna poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej Węgier. Między 1995, a 2006 rokiem wzrost gospodarczy utrzymywał się na poziomie 4% w porównaniu z latami ubiegłymi, zauważalna była także znaczna poprawa płacy realnej. W 2011 roku po uwzględnieniu wskaźnika PKB liczonego parytetem siły nabywczej o wartości 195,9 mld USD węgierska gospodarka została umieszczona w światowej klasyfikacji na 50 miejscu. Dowiedz się o nowych firmach dzięki katalogu firm z rokiem powstania w 2017.

W przypadku Węgier handel zagraniczny przez lata nie dostarczał oczekiwanych wyników. Dopiero w 2008 roku odnotowano wartość towarów eksportowanych na 109,3 mld USD i  importowanych na 107,5 mld USD i od tamtego czasu sytuacja poprawia się. Według aktualnych danych najważniejszymi partnerami eksportowymi dla Węgier są Niemcy, Włochy, Francja, Austria, Rumunia, Wielka Brytania, Słowacja i Polska. Najczęściej eksportuje się produkty z branży przemysłu elektromaszynowego, a także żywność oraz płody rolne. W 2011 roku Węgry eksportowały produkty o łącznej wartości ponad 115 mld $. Jeśli chodzi o import towarów, głównymi partnerami Węgier są Niemcy, Chiny, Rosja (Zobacz katalog firm rosyjskich), Austria, Włochy, Francja oraz Holandia, a w 2011 roku importowano towary o łącznej wartości niemal 108 mld $. Na Węgry z krajów europejskich najczęściej importuje się produkty przetworzone, z Rosji pozyskiwane są surowce, a z Chin tanie towary. Jak podaje węgierski Centralny Urząd Statystyczny rok 2016 był dla Węgier rekordowy jeśli chodzi o handel zagraniczny, a sprzedaż towarów za granicę oraz nadwyżka w wymianie handlowej osiągnęły najwyższy w historii Węgier poziom.

Dobrą pozycję ekonomiczną na arenie międzynarodowej Węgry zawdzięczają przede wszystkim produkcji odbiorników radiowych, lodówek i zamrażarek. Ponadto zyski węgierskiej gospodarce przynosi w znacznym stopniu przemysł elektromaszynowy i samochodowy. Swoje zakłady na Węgrzech rozwinęły takie zagraniczne firmy jak: General Motors, Ford, Suzuki, Audi, dzięki czemu w przemyśle środków transportu znalazło zatrudnienie 90 000 węgierskich pracowników.

Ze względu na rosnącą pozycję Węgier na arenie międzynarodowej i potencjał gospodarczy kraju jest cennym partnerem biznesowym, a lista firm węgierskich pomoże w dotarciu do nowych odbiorców i rozszerzenie działalności Państwa firmy. Odpowiednio zbudowana i uzupełniona baza danych firm węgierskich usprawni Państwu kontakt z pozyskanymi już klientami oraz pomoże pozyskaniu nowych.

Baza firm z Węgier umożliwi Ci szybki i skuteczny kontakt z odpowiednio targetowaną grupą docelową, zapewniając wysoki stopień konwersji, który przekłada się na wyższy stopień zwrotu z inwestycji, tzw. ROI.

Możesz być zainteresowany również:

Masz pytania? Napisz do nas!