Baza Firm Słowackich

Bazy aktualizowane są co tydzień / gwarancja aktualnych danych.

Bazy dostępne od razu od przyjęcia zamówienia.

O Bazie danych firm słowackich:

Słowacka gospodarka jest jednym z najszybciej i najdynamiczniej rozwijających się rynków na tle innych krajów europejskich (Więcej informacji w katalogu firm europejskich). Według danych w roku 2007 roku współczynnik PKB na jednego mieszkańca wyniósł 20,3 tys USD, a od 2014 roku notowany jest stały wzrost wskaźnika. Istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Słowacji i wzrostu PKB ma rozwój eksportu, który w pierwszym kwartale 2016 roku stanowił 90% całego PKB kraju. Słowacja znajduje się obecnie na 32 miejscu na świecie wśród największych producentów stali. Jednocześnie gospodarka Słowacji zmaga się nieustannie z niewystarczającą ilością energii elektrycznej, dlatego też jest to podstawowy towar importowany z zagranicy. Import na rok 2005 był równy sumie 35,3 USD, natomiast eksport 32,0 mld USD, co ostatecznie dało  niewielki, ale jednak ujemny bilans, jednak obecnie sytuacja uległa znacznej poprawie. W zagranicznej wymianie towarów kraju Polska zajmuje trzecie miejsce wśród partnerów handlowych, wyżej plasują się tylko Czechy i Niemcy. Nie ma sprzedaży bez dobrej reklamy. W bazie firm agencji reklamowych możesz znaleźć dane z całego świata.

Według danych z 2011 roku ze Słowacji eksportowane były towary o łącznej wartości ponad 86 mld USD. Głównymi partnerami eksportowymi Słowacji są Niemcy, Czechy, Francja, Włochy, Polska, Węgry, Austria i Wielka Brytania. Najczęściej sprzedawanymi za granicę towarami są samochody i inne pojazdy, maszyny i elektronika, metale, produkty przemysłu chemicznego i minerały, a także plastiki.

Najważniejszymi i kluczowymi partnerami w imporcie towarów są dla Słowacji Niemcy, Czechy, Rosja, Węgry, Austria, Polska, a także Korea Południowa. Słowacja boryka się z niedoborem energii elektrycznej, którą musi pozyskiwać z zagranicy. W 2011 roku Słowacja importowała towary o łącznej wartości 85 mld USD. 2016 rok był przełomowy dla Słowacji pod względem nowo otwartych firm, bogaty katalog firm powstałych w roku 2016, znajdziecie w naszej ofercie.

Wysoko rozwinięty jest na Słowacji przemysł motoryzacyjny, a swoje zakłady przemysłowe przeniosły tam takie firmy jak Volkswagen, Peugeot, Kia Motors, a także wielkie koncerny elektroniczne, m.in. Samsung Electronics i Sony, a także producenci AGD – Whirlpool. Niewielki rynek wewnętrzny kraju sprawia jednak, że większość produkcji przeznaczona jest na eksport za granicę.

Ze względu na stały rozwój i ciągłe powstawanie nowych firm słowackich zajmuje ona na arenie międzynarodowej coraz silniejszą pozycję. Dzięki dużemu potencjałowi gospodarczemu kraju Słowacja jest cennym partnerem biznesowym, a spis firm słowackich pomoże w dotarciu do nowych odbiorców i rozszerzenie profilu Państwa firmy. Odpowiednio zbudowana i uzupełniona baza danych firm słowackich usprawni kontakt z pozyskanymi już klientami oraz pomoże pozyskać nowych. Na witrynie znajdziecie również artykuły, które pomogą w szukaniu kontaktów biznesowych.

Bazy danych firm z Słowacji umożliwi Ci szybki i skuteczny kontakt z odpowiednio targetowaną grupą docelową, zapewniając wysoki stopień konwersji, który przekłada się na wyższy stopień zwrotu z inwestycji, tzw. ROI.

Możesz być zainteresowany również:

Masz pytania? Napisz do nas!