Wczytywanie...

Baza Firm Węgierskich

Liczba ocen: 17
Średnia: 4.6 / 5.0

Wycena indywidualna

Opis
Opinie

Opis

W ostatnich latach widoczna jest znaczna poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej Węgier. Między 1995, a 2006 rokiem wzrost gospodarczy utrzymywał się na poziomie 4% w porównaniu z latami ubiegłymi, zauważalna była także znaczna poprawa płacy realnej. W 2011 roku po uwzględnieniu wskaźnika PKB liczonego parytetem siły nabywczej o wartości 195,9 mld USD węgierska gospodarka została umieszczona w światowej klasyfikacji na 50 miejscu. Dowiedz się o nowych firmach dzięki katalogu firm z rokiem powstania w 2017.

W przypadku Węgier handel zagraniczny przez lata nie dostarczał oczekiwanych wyników. Dopiero w 2008 roku odnotowano wartość towarów eksportowanych na 109,3 mld USD i  importowanych na 107,5 mld USD i od tamtego czasu sytuacja poprawia się. Według aktualnych danych najważniejszymi partnerami eksportowymi dla Węgier są Niemcy, Włochy, Francja, Austria, Rumunia, Wielka Brytania, Słowacja i Polska. Najczęściej eksportuje się produkty z branży przemysłu elektromaszynowego, a także żywność oraz płody rolne. W 2011 roku Węgry eksportowały produkty o łącznej wartości ponad 115 mld $. Jeśli chodzi o import towarów, głównymi partnerami Węgier są Niemcy, Chiny, Rosja (Zobacz katalog firm rosyjskich), Austria, Włochy, Francja oraz Holandia, a w 2011 roku importowano towary o łącznej wartości niemal 108 mld $. Na Węgry z krajów europejskich najczęściej importuje się produkty przetworzone, z Rosji pozyskiwane są surowce, a z Chin tanie towary. Jak podaje węgierski Centralny Urząd Statystyczny rok 2016 był dla Węgier rekordowy jeśli chodzi o handel zagraniczny, a sprzedaż towarów za granicę oraz nadwyżka w wymianie handlowej osiągnęły najwyższy w historii Węgier poziom.

Dobrą pozycję ekonomiczną na arenie międzynarodowej Węgry zawdzięczają przede wszystkim produkcji odbiorników radiowych, lodówek i zamrażarek. Ponadto zyski węgierskiej gospodarce przynosi w znacznym stopniu przemysł elektromaszynowy i samochodowy. Swoje zakłady na Węgrzech rozwinęły takie zagraniczne firmy jak: General Motors, Ford, Suzuki, Audi, dzięki czemu w przemyśle środków transportu znalazło zatrudnienie 90 000 węgierskich pracowników.

Ze względu na rosnącą pozycję Węgier na arenie międzynarodowej i potencjał gospodarczy kraju jest cennym partnerem biznesowym, a lista firm węgierskich pomoże w dotarciu do nowych odbiorców i rozszerzenie działalności Państwa firmy. Odpowiednio zbudowana i uzupełniona baza danych firm węgierskich usprawni Państwu kontakt z pozyskanymi już klientami oraz pomoże pozyskaniu nowych.

Baza firm z Węgier umożliwi Ci szybki i skuteczny kontakt z odpowiednio targetowaną grupą docelową, zapewniając wysoki stopień konwersji, który przekłada się na wyższy stopień zwrotu z inwestycji, tzw. ROI.

Nie znalazłeś bazy, która Cię interesuje? Kontakt

Opinie

Anonim
2017-06-18 16:05:47
Anonim
2017-07-02 01:35:03
Anonim
2017-07-10 04:41:39
Anonim
2017-07-14 06:46:15
Anonim
2017-08-09 22:32:34
Anonim
2017-09-22 02:18:01
Anonim
2017-09-25 12:36:35
Anonim
2017-10-08 14:01:17
Anonim
2017-10-31 00:34:42
Anonim
2017-11-08 03:07:52
Anonim
2017-12-12 03:31:10
Anonim
2017-12-29 15:15:22
Anonim
2018-02-23 13:22:38
Anonim
2018-03-17 21:46:49
Anonim
2018-04-07 22:51:15
Anonim
2018-04-11 16:49:54
Anonim
2018-04-19 07:11:53
Dodaj opinię