Cold mailing dla klienta IT

W zeszłym roku nawiązaliśmy stałą współpracę w zakresie przygotowywania baz kontaktów oraz nawiązywania pierwszego kontaktu w imieniu klienta (krakowska firma programistyczna) w celu nawiązywania długoterminowej współpracy z odbiorcami usług klienta (odbiorcy: firmy z USA/Azji) w zakresie tworzenia aplikacji w technologii Ruby on Rails.

W przeciągu pół roku pozyskaliśmy 4 długoterminowe zlecenia, pozwalające klientowi powiększyć zespół programistyczny o 50% z 15 do 30 osób, oraz potroić przychód za Q1’17 vs Q1’16.

Dane cold malingu:

  • 60% – współczynnik otwarcia,
  • 42% – procent kontaktów (klientów), którzy odpowiedzieli na pierwszego maila,
  • 18% – konwersja wysłanych maili na sprzedaż.