Stworzenie baz danych z kontaktami do marketing managerów firm technologicznych

Na początku tego roku zgłosił się do nas organizator ogólnopolskiej konferencji dla marketing managerów z firm technologicznych. Celem zlecenia było przygotowanie bazy kontaktów potencjalnych uczestników konferencji (CMO firm technologicznych powyżej 5 mln przychodu rocznie), oraz zaproszenie ich i potwierdzenie ich obecności w imieniu organizatora konferencji.

W przeciągu 2 tygodni udało nam się zapełnić połowę miejsc, natomiast w przeciągu w 2 miesięcy wszystkie miejsca, w tym również przygotowanie kilku miejsc rezerwowych.