Jak zacząć eksport do Chin, oraz co się opłaca? – BlendBerg✈

Jak zacząć eksport do Chin, oraz co się opłaca? – BlendBerg✈

Chiny – państwo środka, jedna z potęg gospodarczych dzisiejszych czasów, której rozwój cały czas idzie do przodu. Kraj wielkich umów i wielkich interesów, w tym handlu ściśle powiązanego z eksportem.

0. Wstęp

Chiny obejmują swoją powierzchnią, ponad 9 tysięcy km2 terenu w południowo-wschodniej Azji. Pod względem wielkości, zajmują trzecie miejsce na świecie. Pod kątem zaludnienia natomiast są na pierwszym miejscu światowej listy, liczba mieszkańców przekracza tam 1,3 miliarda osób i jednocześnie stanowi 19,1% populacji światowej.

Gospodarka Chin jest najszybciej rozwijającą się gospodarką na świecie, przez ostatnie 30 lat, roczne tempo wzrostu, wynosiło tam średnio 10%. Warto podkreślić, że dotychczas nie odnotowano takiego skoku w żadnej innej gospodarce. Od 2010 roku stanowi drugą pod względem wielkości gospodarkę (zaraz po Stanach Zjednoczonych) w tym samym roku nominalny produkt krajowy brutto wyniósł 1,337 bln dolarów. Czynnikiem, który wpłynął na tak dynamiczny rozwój gospodarki jest wzrost średnich dochodów gospodarstw domowych.

Można zauważyć, że Chiny coraz czynniej biorą udział w międzynarodowym handlu, na co z pewnością wpłynęło dołączenie do Światowej Organizacji Handlu. Według najnowszych prognoz wynika, że do roku 2030 Chiny mogą stać się światową potęgą gospodarczą.

Chiny są też bardzo dobrze rozwiniętym krajem, pod względem turystyki. W 2015 roku były czwartym najchętniej odwiedzanym krajem na świecie, zajmując tym samym drugie miejsce pod względem ilości przychodów z turystyki.

1. Wielkość Eksportu w Chinach

Chiny są największym na świecie eksporterem oraz drugim pod względem wielkości importerem. Całkowita wartość wymiany handlowej w 2013 roku wyniosła 3,685,6 mld USD. Państwa Unii Europejskiej są dla Chin największymi partnerami handlowymi, w tym między innymi Wielka Brytania, Niemcy, Francja oraz Włochy. Eksport do krajów UE wart był 339 mld USD.

Drugim co do wielkości partnerem handlowym są Stany Zjednoczone, w tym przypadku całkowita wartość wymiany towarowej wyniosła 519 mld USD.

Obecnie największe znaczenie dla eksportu mają przetworzone wyroby przemysłowe (około 95%), do tego niewielki udział mają surowce i artykuły rolno-spożywcze.

Do najważniejszych eksportowanych wyrobów należą: maszyny biurowe oraz urządzenia telekomunikacyjne, a oprócz tego produktu przemysłu chemicznego, odzież, zabawki i sprzęt transportowy. Według Głównego Urzędu Statystycznego, w 2013 roku odnotowano 2,12 miliarda dolarów zysku z eksportu polskich towarów do Chin, co daje wzrost o 21% od 2012 roku. W 2014 roku największe zyski przyniosła sprzedaż miedzi oraz wyrobów z niej, łączna wartość sprzedaży wyniosła ponad 500 mln dolarów, jednocześnie stanowiąc 35% całości eksportu polskiego do Chin. A oprócz tego dużym powodzeniem cieszą się też maszyny i urządzenia mechaniczne i elektroniczne, a także mięso, podroby jadalne i meble.

Należy też pamiętać o towarach, których eksport do Chin jest zabroniony, a należą do nich między innymi: broń i amunicje, wszelkiego rodzaje materiały wybuchowe, żywność w której skład wchodzą składniki i barwniki uznawane za szkodliwe.

2. Eksport a Podatki w Chinach

Jednym z najważniejszych warunków prowadzenia działalności eksportowych jest znajomość systemu podatkowego w kraju, do którego eksportujemy towary.

Chiny pod tym względem wprowadziły, przez ostatnich parę lat, istotne zmiany, do czego przychyliła się coraz to większa ilość inwestycji z udziałem zagranicznych przedsiębiorców. Modernizacja spowodowała przybliżenie chińskiego systemu podatkowego do międzynarodowych norm oraz przyniosła ujednolicenie stawek celnych dla firm z kapitałem zagranicznym, jak i również dla firm chińskich.

Polska jako członek WTO (Światowa Organizacja Handlu) należy do krajów uprzywilejowanych w handlu zagranicznym. Istnieje możliwość uzyskania ulg, a nawet zwolnienie z opłat celnych, jeżeli administracja celna uzna towary, za szczególnie ważne.

Cło występuje zarówno w formie ceł importowych jak i eksportowych, a obłożone nimi jest ponad 8 tysięcy produktów. Naliczane cło zależne jest od wartości oraz ilości towaru. Cło eksportowe dotyczy niektórych produktów surowcowych.

Oprócz opłat celnych, obowiązują także naliczenia podatku VAT od wartości towaru. Podstawowa stawka wynosi 17%, a w przypadku produktów pierwszej potrzeby, takich jak żywność, czy paliwo stawka wynosi 13%. Podatek musi zostać uregulowany przy odprawie celnej.

Przeczytaj : Jak zacząć eksport do Niemiec oraz co się opłaca?

3. Jak Zacząć Eksport do Chin – Wymagane Dokumenty

Przed przystąpieniem do sprzedaży towarów do Chin, należy odpowiednio się przygotować poprzez dopełnienie wszelkich formalności. Zebraliśmy najistotniejsze dokumenty potrzebne do eksportu. Jednak trzeba pamiętać o tym, że odpowiednie dokumenty mogą się różnić w zależności od miejsca, poszczególnych produktów, czy nawet okoliczności.

 • Faktura handlowa – formalne wezwanie do zapłaty, potwierdzenie celne, że towar przekroczył granicę państwową
 • Faktura pro forma – zawiera istotne informacje o towarze oraz ostateczną wycenę
 • Deklaracja eksportu – niekiedy wymagana przez władze celne, zawiera spis eksportowanych produktów
 • Konosament – dokument przewozowy, potrzebny w przypadku transportu morskiego
 • Lista załadowcza
 • Polisa ubezpieczeniowa

Wszystkie artykuły, które mogą być wprowadzone na teren Chin, potrzebują dodatkowo odpowiednich certyfikatów i licencji, które zostają nadane przez chińskie instytucje certyfikujące. W niektórych przypadkach procedura uzyskania takiego certyfikatu może zająć trochę więcej czasu, ale są one konieczne, gdyż w przeciwnym wypadku możemy spotkać się z odmową wprowadzenia naszego towaru na teren Chin, bądź ze znacznym opóźnieniem.

 • China Compulsory Certificate (CCC) – Standardowy certyfikat bezpieczeństwa, który musi otrzymać każdy przewożony towar
 • Świadectwo pochodzenia – potwierdza, że transportowane wyroby były pozyskane, przetworzone lub wyprodukowane w konkretnym kraju
 • Pozwolenie CITES – potwierdza, że produkty są zgodne z międzynarodowymi przepisami ochrony przyrody
 • Licencja importowa

Bardzo istotne w transporcie produktów do Chin jest również ich rejestracja, odpowiednie oznakowanie, pakowanie oraz nadanie daty przydatności, a w przypadku handlu detalicznego produktów spożywczych konieczne będzie też certyfikat higieny od władz lokalnych z miejsca, gdzie dany towar będzie sprzedawany.

🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres) Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂#PierwszeZamówienie🎂

4. Co się Opłaca Eksportować do Chin? – TOP5

Chińska gospodarka jest bardzo atrakcyjna ze względu na swoją wielkość, dla Polski jednak  handel zagraniczny na tym rynku jest czymś zupełnie nowym i innym. Chińskie prawo oraz polityka prowadzenia biznesów znacznie różni się od naszych europejskich standardów.

A do tego dochodzi bardzo duża odległość geograficzna i język. Jednak trzeba zauważyć, że rynek chiński jest potężny, chłonny na nowe towary i wciąż zafascynowany produktami z Europy.

Najlepszymi lokalizacjami do rozpoczęcia inwestycji dla mniejszych i średnich przedsiębiorstw, są te z dala od dużych miast. To właśnie tam można rozpocząć swoje działania i z czasem zyskać silną pozycję na rynku, która pozwoli nam w przyszłości rozszerzyć swoje działania na większe rynki.

Przygotowaliśmy 5 topowych produktów, które są najbardziej opłacalne dla polskich przedsiębiorców w eksporcie do Chin:

 • Bursztyn
 • Mięso
 • Żywność
 • Towary
 • Usługi

4.1 Eksport Bursztynu do Chin

Nasz kraj jest numerem jeden w światowym eksporcie bursztynu, według obliczeń aż 70% światowej biżuterii bursztynowej, pochodzi właśnie z Polski. Z czego większość, bo niemal 40%, wyprodukowanej biżuterii wysyłana jest do Chin, a roczne obroty tej branży wynoszą około 200 milionów euro. Zainteresowanie bursztynem, wśród Chińczyków narodziło się ze względu na religie i wierzenia. Buddyści uważają, że jest to jeden ze świętych kamieni Buddy, który przynosi  ludziom szczęście i równowagę, a poza tym Chińczycy wierzą też w jego medyczne właściwości.

4.2 Eksport Mięsa do Chin

Eksport mięsa do Chin wciąż rośnie, a według perspektyw na przyszłość, wzrośnie jeszcze bardziej, a szczególnie mowa o drobiu i wieprzowinie.

Pod względem eksportowania mięsa, warto spojrzeć na chiński rynek też trochę z innej perspektywy. Gdyż rynek chiński to bardzo dobre miejsce na sprzedaż takich wyrobów, które w Europie nie cieszą się powodzeniem.

Należy pamiętać, że eksport mięsa do Chin wymaga dopilnowania dokumentacji potwierdzającej zasady sanitarne i weterynaryjne. Dodatkowo obowiązują szczegółowe zasady pakowania i oznakowania. Kanałami dystrybucyjnymi mogą być mniejsze sklepy, supermarkety, ale również restauracje i hotele.

4.3 Eksport Żywności do Chin

Od 2007 roku eksport polskiej żywności do Chin wzrósł ośmiokrotnie do wartości 163 mln euro. Poza tym polska żywność jest jednym z najistotniejszych elementów eksportu z Polski do Chin. Największym powodzeniem cieszą się wyroby mleczarskie: mleko spożywcze, w proszku, jogurty itp, a także wyroby cukiernicze, głównie te na bazie czekolady.

Na chińskich półkach można też spotkać polskie piwo, ciastka i napoje. A od 2016 roku Polska uzyskała również pozwolenie na eksport jabłek. Uprawnienie otrzymało ponad 400 sadów.

Zapotrzebowanie na zagraniczną żywność podwyższyło się wraz z poprawą standardów życia Chińczyków. Chińscy konsumenci stali się bardziej wymagający i tym samym zwiększyło się ich zainteresowanie bardziej różnorodnymi produktami. Mówi się, że udział polskich produktów spożywczych sprzedawanych do Chin może wzrosnąć jeszcze bardziej.

4.4 Eksport Towarów do Chin

W pierwszej połowie 2017 roku polski eksport towarów do Chin był, aż o 19% większy i miał wartość 4,25 mld złotych. W eksporcie najlepszą pozycję zajmuje miedź i wyroby z niej, duży wzrost sprzedaży odnotowane również w przypadku maszyn, urządzeń elektrycznych i odtwarzacze dźwięku i obrazu.

4.5 Eksport Usług do Chin

W ubiegłym, 2016 roku wzrosła wartość sektora usług do 38,4 mln chińskich RMB. Mimo to, że w porównaniu do innych krajów rozwiniętych, poziom usług jest dość niski to i tak odnotowano znaczny wzrost i oczekuję się, że udział sektora usług w PKB Chin będzie wciąż rosło.

5. Podsumowanie

Chiny niewątpliwie należą obecnie do najważniejszych podmiotów współczesnej gospodarki międzynarodowej. Znaczny rozwój gospodarki, spowodowany poprawą standardów życia, otworzył rynek Chiński na handel międzynarodowy, stawiając tym samym przed nimi nowe możliwości. Największym dostawcą towarów do Chin są kraje Unii Europejskiej, co daje wiele możliwości dla polskich przedsiębiorców.

Otwarcie się na nowe rynki zagraniczne i prawidłowe poprowadzenie swoich działań może przynieść wiele korzyści zarówno finansowych, jak i rozwojowych dla naszej firmy.

Przed rozpoczęciem współpracy z konkretnym kontrahentem zza granicy, nie zapomnijmy odpowiednio się przygotować, zbierając na przykład informacje o naszym przyszłym wspólniku, jak i o danym sektorze gospodarki, w którym mamy zamiar rozpocząć swoją działalność.

🎉Pozyskaj nowych klientów🎉
Biznesowe Bazy B2B z Aktualnymi Kontaktami (Mail/Telefon/Adres) Otrzymaj rabat -5% na pierwsze zamowienie🎂#PierwszeZamówienie🎂

BlendBerg Team
Tekst Wspólny Zespołu BlendBerg
Mail

Up Next:

Jak zacząć eksport do Afryki, oraz co się opłaca? - BlendBerg🚄

Jak zacząć eksport do Afryki, oraz co się opłaca? - BlendBerg🚄