Bazy firm Polskich

Polska znajduje się na 69 miejscu listy państw świata według powierzchni oraz 33 miejscu jeżeli chodzi o wielkość ludności na świecie. W 97,1% ludność Polski zamieszkują Polacy, natomiast pozostałe 2,2% to Ślązacy. PKB w roku 2016 wynosiło aż 467,3 mld USD co kwalifikuje Polskę na 25 miejsce.

Tempo wzrostu gospodarczego Polski na średnią europejską, kwalifikuje Polskę do najszybciej rozwijających się krajów (szczególnie w roku 2009). Głównym przedmiotem eksportu Polski są maszyny, urządzenia oraz sprzęt transportowy. Polska przyjmuje od swoich sąsiadów głównie towary przemysłowe i chemikalia. Najważniejszym partnerem handlowym są Niemcy.

Baza danych Polskich firm zawiera:

  • nazwa firmy
  • podział firm według branż
  • adresy e-mail
  • numery telefonów
  • nazwy ulic
  • nazwy miast
  • współrzędne geograficzne
  • linki do facebook’a
  • podział administracyjny
  • nazwa miejscowości

Baza firm z Polski umożliwi Ci szybki i skuteczny kontakt z odpowiednio targetowaną grupą docelową zapewniając wysoki stopień konwersji, który przekłada się na wyższy stopień zwrotu z inwestycji, tzw. ROI.

zainteresowany?zapraszamy do kontaktu!

Usługi w tej ofercie

Masz pytania? Napisz do nas!