W 2011 roku po uwzględnieniu wskaźnika PKB liczonego parytetem siły nabywczej o wartości 195,9 mld USD węgierska gospodarka została umieszczona w światowej klasyfikacji na 50 miejscu.

Dobrą pozycję ekonomiczną na arenie międzynarodowej Węgry zawdzięczają przede wszystkim produkcji odbiorników radiowych, lodówek i zamrażarek. Ponadto zyski węgierskiej gospodarce przynosi w znacznym stopniu przemysł elektromaszynowy i samochodowy. Swoje zakłady na Węgrzech rozwinęły takie zagraniczne firmy jak: General Motors, Ford, Suzuki, Audi, dzięki czemu w przemyśle środków transportu znalazło zatrudnienie 90 000 węgierskich pracowników.

W przypadku Węgier handel zagraniczny przez lata nie dostarczał oczekiwanych wyników. Dopiero w 2008 roku odnotowano wartość towarów eksportowanych na 109,3 mld USD i importowanych na 107,5 mld USD.

Baza danych węgierskich firm zawiera:

  • nazwa firmy
  • podział firm według branż
  • adresy e-mail
  • numery telefonów
  • nazwy ulic
  • nazwy miast
  • współrzędne geograficzne
  • linki do facebook’a
  • podział administracyjny
  • nazwa miejscowości

Baza firm z Węgier umożliwi Ci szybki i skuteczny kontakt z odpowiednio targetowaną grupą docelową, zapewniając wysoki stopień konwersji, który przekłada się na wyższy stopień zwrotu z inwestycji, tzw. ROI.

zainteresowany?zapraszamy do kontaktu!

Powrót do oferty

Inne usługi z tej oferty

Masz pytania? Napisz do nas!