Przekształcenie gospodarki Rumunii z centralnie planowanej na rynkową znacznie przyspieszyło rozwój kraju, ale i tak pozostał on najuboższym członkiem Unii Europejskiej. Przebiegająca od 1991 roku prywatyzacja gospodarki sprawiła, że ok. 70% PKB należy dziś do sektora prywatnego.

Narodowy Komitet Statystyki Rumunii w 2014 r. wykazał znaczną poprawę stanu rumuńskiej gospodarki na podstawie rosnącego tam PKB. Utrzymujący się wzrost wskaźnika o 2,8%, dał Rumuni w 2015 roku pierwsze miejsce w Europie pod tym względem.

Dynamika PKB Rumunii zależy zwłaszcza od produkcji przemysłowej, budownictwa i sektora usług. Największy wkład w PKB mają usługi – 40%, potem przemysł – 25%, budownictwo – 7% i na końcu rolnictwo – 5%.

Baza danych rumuńskich firm zawiera:

  • nazwa firmy
  • podział firm według branż
  • adresy e-mail
  • numery telefonów
  • nazwy ulic
  • nazwy miast
  • współrzędne geograficzne
  • linki do facebook’a
  • podział administracyjny
  • nazwa miejscowości

Baza firm z Rumunii umożliwi Ci szybki i skuteczny kontakt z odpowiednio targetowaną grupą docelową, zapewniając wysoki stopień konwersji, który przekłada się na wyższy stopień zwrotu z inwestycji, tzw. ROI.

zainteresowany?zapraszamy do kontaktu!

Powrót do oferty

Inne usługi z tej oferty

Masz pytania? Napisz do nas!