Powierzchnia Rosji wynosi 17 075 400 km², a terytorium tego państwa rozpościera się na obszarze dwóch kontynentów. Pod względem przestrzeni Rosja zajmuje pierwsze miejsce na świecie, a dziewiąte, biorąc pod uwagę liczbę ludności. W 2012 PKB Rosji było równe 2,015 bln USD.

Głównymi towarami eksportowanymi kraju są surowce naturalne. Największe korzyści gospodarce rosyjskiej przynosi handel ropą naftową, gazem ziemnym i rudami żelaza. Głównymi partnerami Rosji w wymianie handlowej są: Chiny, Niemcy, Włochy. Oprócz wymienionych państw Rosjanie swoje towary eksportują również do Holandii i Turcji, a importują do USA i Białorusi. Wartość eksportu w 2014 roku wynosiła 520,3 mld USD i była dużo większa od wartości importu – 323,9 mld USD.

Baza danych rosyjskich firm zawiera:

  • nazwa firmy
  • podział firm według branż
  • adresy e-mail
  • numery telefonów
  • nazwy ulic
  • nazwy miast
  • współrzędne geograficzne
  • linki do facebook’a
  • podział administracyjny
  • nazwa miejscowości

Baza firm z Rosji umożliwi Ci szybki i skuteczny kontakt z odpowiednio targetowaną grupą docelową, zapewniając wysoki stopień konwersji, który przekłada się na wyższy stopień zwrotu z inwestycji, tzw. ROI.

zainteresowany?zapraszamy do kontaktu!

Powrót do oferty

Inne usługi z tej oferty

Masz pytania? Napisz do nas!