Irlandia jako kraj wysoko rozwinięty na poziomie przemysłowo-rolniczym odznacza się wskaźnikiem PKB, wynoszącym 45,6 tys. USD na mieszkańca.

Wpływ na 15,8% roczny wzrost gospodarki irlandzkiej miał rozwój sektora wysokich technologii. Inwestycje w poszczególne gałęzie przemysłu Irlandii były następstwem dogodnego położenia państwa na gospodarczej mapie świata. Kraj ten stanowił przede wszystkim idealne pole do działań dla amerykańskich przedsiębiorców, którzy w przyszłości mieli zamiar wkroczyć dalej na rynek europejski.

Wartość eksportu irlandzkiego w 2005 roku osiągnęła ostateczną kwotę 102,0 mld USD i była związana ze sprzedażą takich towarów jak elektronika, środki transportu i żywność. Zdecydowanie niższą sumę – 65,5 mld USD Irlandia wykazała z importu m.in. maszyn, sprzętu, produktów spożywczych i chemicznych. W tym przypadku wymiana handlowa zachodziła głównie pomiędzy członkami Unii Europejskiej oraz Stanami Zjednoczonymi.

Baza danych irlandzkich firm zawiera:

  • nazwa firmy
  • podział firm według branż
  • adresy e-mail
  • numery telefonów
  • nazwy ulic
  • nazwy miast
  • współrzędne geograficzne
  • linki do facebook’a
  • podział administracyjny
  • nazwa miejscowości

Baza firm z Irlandii umożliwi Ci szybki i skuteczny kontakt z odpowiednio targetowaną grupą docelową, zapewniając wysoki stopień konwersji, który przekłada się na wyższy stopień zwrotu z inwestycji, tzw. ROI.

zainteresowany?zapraszamy do kontaktu!

Powrót do oferty

Inne usługi z tej oferty

Masz pytania? Napisz do nas!