W 2005 roku w Danii korzystny, nominalny wskaźnik PKB usytuował ten kraj na ósmej pozycji na świecie. Nieco wyżej, bo na siódmym miejscu Dania znalazła się pod względem PKB mierzonego parytetem siły nabywczej. Poza tym w 2013 roku uzyskała status najbardziej wolnej, światowej gospodarki.

Obecnie dla gospodarki Danii istotna jest zarówno produkcja maszyn, jak i przemysł celulozowo-papierniczy, metalurgiczny oraz budownictwo. Jednak największy procent zatrudnienia spośród osób aktywnych zawodowo można zaobserwować w usługach, gdyż wynosi on ok. 70%.

Surowce energetyczne są głównym produktem eksportowym Danii. Ilość wydobywanej ropy naftowej i gazu ziemnego przewyższa nawet dwukrotnie potrzeby kraju w tym zakresie. Z Danii poza surowcami eksportuje się też części maszyn, produkty spożywcze oraz elektronikę. Ponad 30% PKB wynika z dynamicznie przebiegającego eksportu duńskiego. Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone to państwa, z którymi Dania ma najlepszy kontakt i prowadzi najskuteczniejszą wymianę handlową.

Baza danych duńskich firm zawiera:

  • nazwa firmy
  • podział firm według branż
  • adresy e-mail
  • numery telefonów
  • nazwy ulic
  • nazwy miast
  • współrzędne geograficzne
  • linki do facebook’a
  • podział administracyjny
  • nazwa miejscowości

Baza firm z Danii umożliwi Ci szybki i skuteczny kontakt z odpowiednio targetowaną grupą docelową, zapewniając wysoki stopień konwersji, który przekłada się na wyższy stopień zwrotu z inwestycji, tzw. ROI.

zainteresowany?zapraszamy do kontaktu!

Powrót do oferty

Inne usługi z tej oferty

Masz pytania? Napisz do nas!