Bazy danych na zamówienie

Fundamentem każdej firmy jest baza danych, której jakość jest kluczowym elementem do poprawnego funkcjonowania serwisu. Zaniedbanie tej kwestii rodzi sporo różnych problemów.

Blendberg to zespół profesjonalistów zajmujących się tworzeniem baz danych wysokiej jakości. Każdą bazę danych dopasowujemy do potrzeb Klienta, dlatego pierwszym etapem jest projektowanie przyszłej bazy danych.

Istotną kwestią przy projektowaniu baz jest znajomość celów biznesowych Klienta. Na tej podstawie można z łatwością zidentyfikować potrzebne dane oraz określić odpowiedni ich format.

Blendberg zajmuje się tworzeniem baz. Podział według tematyki:

  • bazy mailingowe – dostosowanych pod potrzeby kampanii marketingowych z ukierunkowaniem na konkretną grupę odbiorców (grupę docelową), np. bazy mailingowe firm (b2c),
  • bazy adresowe – zawierające dane adresowe (nazwy ulic, miast, numery kodów pocztowych) z każdego miejsca na świecie!
  • bazy biznesowe – są to bazy zawierające pozostałe dane, np. szerokość geograficzna, adresy stron www, numery telefonów etc.
  • bazy konsumenckie – bazy zawierające dane konsumentów z podziałem na konkretne grupy docelowe.
  • bazy telefoniczne – bazy danych zawierające numery telefonów do konkretnych odbiorców.

Bazy tworzone przez Blendberg można również podzielić ze względu na strukturę organizacji danych:

  • kartotekowe (“klasyczne” bazy danych, np. tabele w excelu),
  • hierarchiczne (graficzne przedstawienie hierarchii danego zagadnienia),
  • relacyjne (bazy w mysql)

Utworzone, nowe bazy na życzenie klienta dodatkowo formatujemy, dzięki czemu zyskują one na jakości. Powstałe bazy danych wysyłamy do Klienta w formacie .csv, .xls, .sql.

zainteresowany?zapraszamy do kontaktu!

Usługi w tej ofercie

Masz pytania? Napisz do nas!